AliExpress

Aliexpress і Xiaomi уклали угоду про партнерство, і російські шанувальники отримають вигоду
Aliexpress і Xiaomi уклали угоду про партнерство, і російські шанувальники отримають вигоду

Xiaomi doszło do porozumienia i zawarło umowę z platformą sprzedażową Aliexpress Tmall w Rosji. W…